Opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę budynku montażowo-usługowego z instalacją fotowoltaiczną spełniającą wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zago

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przesłane do Dz.Urz. UE w dniu 03 kwietnia 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 03 kwietnia 2014 r. pod numerem 113990 – 2014. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawarciu umowy

Załączniki:

  1. SIWZ 
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8 
  10. Załącznik nr 9 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.04.2014 

Answer to the query 08.04.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.04.2014  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.04.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.04.2014 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.04.2014 – II – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.04.2014