Opracowanie ekspertyz tematycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 20 sierpnia 2015 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 20 sierpnia 2015 r. pod numerem 215238 – 2015. 

Informacja o wyborze oferty 

Informacja o zawarciu umowy

Załączniki

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2 
 4. Załącznik nr 2 – po zmianach 2015.08.27
 5. Załącznik nr 3 
 6. Załącznik nr 4 
 7. Załącznik nr 5  
 8. Załącznik nr 6 
 9. Załącznik nr 7 
 10. Załącznik nr 8 
 11. Załącznik nr 9