Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      Przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 20 sierpnia 2014 r.;

2)      Opublikowane w BZP w dniu 20 sierpnia 2014 r. pod numerem 276544 – 2014.

 

Informacja o zawarciu umowy 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8
 10. Załącznik nr 9
 11. Załącznik nr 10

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.08.2014 

Answer to the query 23.08.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.08.2014