Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji wraz z zakupem urządzeń do pracowni szkoleniowych: pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.U. UE w dniu 07 maja 2013 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 07 maja 2013 r. pod numerem 179008 – 2013.

Ogłoszenie o zmianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz zmianie terminu składania ofert zostało:

1)      przekazane do Dzu.U. UE w dniu 16 maja 2013 r.;

2)      ogłoszone w BZP w dniu 16 maja 2013 r. pod numerem 190960-2013.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert zostało:

1)      przekazane do Dz.U. UE w dniu 27 maja 2013 r.;

2)      ogłoszone w BZP w dniu 27 maja 2013 r. pod numerem 205010 – 2013.

Informacja o zmianie terminu składania ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o zawarciu umowy

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. SIWZ wersja z dnia 16.05.2013
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2
  5. Załącznik nr 3
  6. Załącznik nr 4
  7. Załącznik nr 5
  8. Załącznik nr 6
  9. Załącznik nr 7
  10. Załącznik nr 8

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.05.2013

Answer to the query 09.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.05.2013 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2013 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.05.2013

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.05.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.05.2013