załącznik nr 6 dokumenty finansowe Zamawiającego 2010