Dostawa(wraz z montażem) wyposażenia do budynku nr 8 posadowionego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 04 listopada 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 04 listopada 2014 r. pod numerem 365366 – 2014. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Załączniki

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2 
  4. Załącznik nr 3 
  5. Załącznik nr 4 
  6. Załącznik nr 5  
  7. Załącznik nr 6 
  8. Załącznik nr 7 
  9. Załącznik nr 8    

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.11.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.11.2014 – zalacznik nr 1  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 13.11.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 13.11.2014 – zalacznik nr 1