z13iii2013_zalacznik_do_odpowiedzi_na_zapytanie_14.03.2013