Dostawa urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego, terminali, drukarek (z wdrożeniem), sprzętu nagłaśniającego, projektorów multimedialnych oraz oprogramowania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 17 września 2013 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 17 września 2013 r. pod numerem 376976 – 2013.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla zakresu I i III

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawarciu umowy zakres IV oraz V

Informacja o zawarciu umowy zakres VI 

Informacja o zawarciu umowy zakres II

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr  1 wersja 24.09.2013
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Załącznik nr 4
 7. Załącznik nr 5
 8. Załącznik nr 6
 9. Załącznik nr 7
 10. Załącznik nr 8
 11. Załącznik nr 9 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.09.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.09.2013