Dostawa sprzętu na potrzeby Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 04 lipca 2013 r.;

2)      ogłoszone w BZP w dniu 04 lipca 2013 r. pod nr 259956 – 2013.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 3 wersja na dzień 24.07.2013
 6. Załącznik nr 4
 7. Załącznik nr 4 wersja na dzień 10.07.2013
 8. Załącznik nr 5
 9. Załącznik nr 6
 10. Załącznik nr 7
 11. Załącznik nr 8
 12. Załącznik nr 9

Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.07.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.07.2013