Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 23 kwietnia 2014 r.;

2)       opublikowane w BZP w dniu 23 kwietnia 2014 r. po numerem 137554 – 2014.

Informacja o wyborze oferty

Informacja o zawarciu umowy 

 

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.04.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.04.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.04.2014 – II