Załącznik nr 6 – informacja w sprawie doświadczenia