Dostawa, montaż i uruchomienie systemów audiowizualnych w nowo-budowanym budynku nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 18 września 2013 r.

2)      opublikowane w BZP w dniu 18 września 2013 r. pod numerem 378784 – 2013.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o zawarciu umowy

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9