zalacznik-nr-1-specyfikacja-techniczna-po-zmianach