Dostawa i montaż wyposażenia (w tym mebli) budynku nr 8 posadowionego w Katowicach przy ul. ligockiej 103

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 21 stycznia 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 21 stycznia 2014 r. pod numerem 23596 – 2014.

Informacja o zawarciu umowy

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22 i 24.01.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.01.2014 

Answer to the query 22.01.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.01.2014 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.01.2014 – II – załączniki

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.01.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.01.2014