Dostawa i montaż wyposażenia budynku nr 8 posadowionego w Katowicach przy ul. ligockiej 103

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
1) przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 23 grudnia 2013 r.;
2) opublikowane w BZP w dniu 23 grudnia 2013 r. pod numerem 532804-2013.

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert została:

1)      przekazana do Dz.Urz. UE w dniu 07 stycznia 2013 r.;

2)      opublikowana w BZP w dniu 07 stycznia 2013 r. pod numerem 4668 – 2014.

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja o unieważnieniu zakresu II 

Informacja o zawarciu umowy na zakres I i III 

Informacja o zawarciu umowy na zakres IV 

 

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8