Dostawa czujników parametrów środowiskowych i instalacji na potrzeby LISE

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 06 sierpnia 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 06 sierpnia 2014 r. pod numerem 262720 – 2014.

 

Informacja o wyborze oferty

Informacja o zawarciu umowy 

 

Załączniki

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Załącznik nr 6
  8. Załącznik nr 7
  9. Załącznik nr 8
  10. Załącznik nr 9

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.08.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.08.2014 – II

Answer to the query 08.08.2014 – II