z4i2014pnt_odpowiedz_na_zapytanie_21.02.2014_iii_zalacznik_nr_1