z4i2014pnt_odpowiedz_na_zapytanie_20.02.2014_ii_zalacznik_nr_1