z4i2014pnt_odpowiedz_na_zapytanie_19.02.2014_v_zalacznik_nr_1