z4i2014pnt_odpowiedz_na_zapytanie_13.02.2014_zalacznik_nr_1