z4i2014pnt_odpowiedz_na_zapytanie_07.03.2014_zalacznik_nr_1