Budowa hali montażowo- magazynowej z instalacją fotowoltaiczną spełniającej wymogi budynku niskoenergetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu posadowionej w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 (budynek nr 10)

Ogłoszenie zostało:

1) przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 03 lutego 2014 r.
2) opublikowane w BZP w dniu 03 lutego 2014 r. pod numerem 38620 – 2014

 

Ogłoszenie o zamianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia zostało:

1) przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 07 lutego 2014 r.;

2) opublikowane w BZP w dniu 07 lutego 2014 r. pod numerem 44916 – 2014.

 

Ogłoszenie o zamianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia (II)  zostało:

1) przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 13 lutego 2014 r.;

2) opublikowane w BZP w dniu 13 lutego 2014 r. pod numerem 28815 – 2014.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 21 lutego 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 21 lutego 2014 r. pod numerem 61886 – 2014.

Ogłoszenie o zamianie terminu składania ofert zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 28 lutego 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 28 lutego 2014 r. pod numerem 42379 – 2014.

Ogłoszenie o zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz o z mianie warunków udziału w postępowaniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 06 marca 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 06 marca 2014 r. po numerem 74712 – 20 

Ogłoszenie o zamianie terminu składania ofert (III) zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 07 marca 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 07 marca 2014 r. pod numerem 76278 – 2014. 

Ogłoszenie o zamianie terminu składania ofert oraz zamianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia zostało:

1)      przesłane do Dz.Urz. UE w dniu 12 marca 2014 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 12 marca 2014 r. pod numerem 83298 – 2014. 

Informacja o zawarciu umowy 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja o zmianie terminu składania ofert II 

Informacja o zmianie terminu składania ofert III 

Informacja o zmianie terminu składania ofert IV

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach 06.02.2014
 3. SIWZ po zmianach 11.02.2014
 4. SIWZ po zmianach 06.03.2014 
 5. SIWZ zmiany w wersji z dnia 06.03.2014 
 6. SIWZ po zmianach 12.03.2014
 7. SIWZ zmiany w wersji z dnia 12.03.2013 
 8. Zalącznik nr 1
 9. Zalącznik nr 2
 10. Załącznik nr 2 wersja 06.03.2014
 11. Zalącznik nr 3
 12. Zalącznik nr 4
 13. Zalącznik nr 5
 14. Zalącznik nr 6 
 15. Załacznik nr 6 wersja 12.03.2014 
 16. Załącznik nr 6 wersja 17.03.2014
 17. Zalącznik nr 7
 18. Zalącznik nr 8
 19. Zalącznik nr 9 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 05.02.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 05.02.2014 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.02.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.02.2014 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.02.2014 – III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.02.2014 – IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.02.2014 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.02.2014 – III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.02.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.02.2014 – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.02.2014 – załącznik nr 2

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 13.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 13.02.2014 – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 13.02.2014 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.02.2014 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.02.2014 – II – załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 14.02.2014 – II – załącznik nr 2 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.02.2014  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.02.2014 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 – III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 – III – załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 – III – załącznik nr 2

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 – III – załącznik nr 3 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 – IV 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 – V

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2014 – V – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 – II – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 – III  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 – IV 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.02.2014 – V

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014 – III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014 – III – załącznik nr I  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014 – IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.02.2014 – IV – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.02.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 – II  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 – III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 – III – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 – IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.02.2014 – V 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014 – załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014  – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014  – III

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014  – IV  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014  – V 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014  – VI 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.02.2014 – VI – załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.02.2014 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 – załącznik nr 2 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 – II  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 – III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.02.2014 – IV

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.02.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.02.2014 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.02.2014 – III 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.03.2014  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 06.03.2014 – II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.03.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.03.2014 – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 10.03.2014 – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.03.2014 – załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11.03.2014 – II