Budowa budynku montażowo-usługowego spełniającego wymogi budynku niskoenergetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)     Przekazane do Dz. Urz. UE w dniu 24 września 2014 r.;

2) Opublikowane w BZP w dniu 24 września 2014 r. pod numerem 317292 – 2014.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Załączniki

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1 
  3. Załącznik nr 2 
  4. Załącznik nr 3 
  5. Załącznik nr 4 
  6. Załącznik nr 5 
  7. Załącznik nr 6 
  8. Załącznik nr 7 
  9. Załącznik nr 8 
  10. Załącznik nr 9

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 25.09.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.09.2014 

Answer to the query 30.09.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 30.09.2014_ii

Odpowiedź na zapytanie z dnia 02.10.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 01.10.2014