Budowa budynku montażowo-usługowego spełniającego wymogi budynku niskoenergetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 17 października 2014 r. ;

2)      opublikowane w BZP pod numerem 347516 – 2014 w dniu 17 października 2014 r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o zawarciu umowy 

 

Załączniki

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach 24.10.2014
 3. SIWZ po zmianach 28.10.2014
 4. Załącznik nr 1 
 5. Załącznik nr 2 
 6. Załącznik nr 2 po zmianach 24.10.2014 
 7. Załącznik nr 2 po zmianach 29.10.2014
 8. Załącznik nr 3 
 9. Załącznik nr 4 
 10. Załącznik nr 5 
 11. Załącznik nr 6 
 12. Załącznik nr 6 po zmianach 24.10.2014
 13. Załącznik nr 7 
 14. Załącznik nr 8
 15. Załącznik nr 9 

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.10.2014

Answer to the query 19.10.2014  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.10.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.10.2014 – ii 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.10.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.10.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.10.2014 – ii 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.10.2014 – iii  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.10.2014 – iv  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 23.10.2014 – v 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.10.2014  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.10.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.10.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 31.10.2014 –  zalacznik nr 1  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 04.11.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 04.11.2014 – II 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 05.11.2014