Wykonanie symulatora prosumenckiej mikroinstalacji energetycznej(PME)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1)      przekazane do Dz.Urz. UE w dniu 21 sierpnia 2015 r.;

2)      opublikowane w BZP w dniu 21 sierpnia 2015 r. pod numerem 216490 – 2015. 

 

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Załączniki

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2 
  4. Załącznik nr 2 – po zmianach 2015.08.27
  5. Załącznik nr 3 
  6. Załącznik nr 4 
  7. Załącznik nr 5  
  8. Załącznik nr 6 
  9. Załącznik nr 7 
  10. Załącznik nr 8 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.08.2015 

 Answer to the query 28.08.2015