1) Zakres I – opracowanie dokumentacji projektowej instalacji technologii urządzeń kotłowni szkoleniowej; 2) Zakres II – opracowanie dokumentacji projektowej instalacji chłodzenia źródła zimnej wody

1) Zakres I – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi instalacji technologii urządzeń kotłowni szkoleniowej w Pracowni szkoleniowej kotłów c.o. współpracujących z systemem solarnym, która zostanie zlokalizowana w Centrum Szkoleniowym Nowoczesnych Technik Grzewczych;

 

2) Zakres II – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi instalacji chłodzenia źródła zimnej wody na potrzeby chłodzenia termostatu oraz sztucznego zimnego słońca celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nabytego przez Zamawiającego laboratorium stacjonarnego (wewnętrznego) do testowania kolektorów i systemów słonecznych.

 

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2
 4. Załącznik 3
 5. Załącznik 4
 6. Załącznik 5
 7. Załącznik 6
 8. Załącznik 7
 9. Załącznik 8a
 10. Załącznik 8b
 11. Załącznik 8c
 12. Załącznik 8d
 13. Załącznik 8e

Numer ogłoszenia w BZP: 357054 – 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

Informacja o zawarciu umowy