1. Wykonanie instalacji technologii urządzeń 2. Wykonanie instalacji chłodzenia 3. Dostawa i montaż elementów stolarki

1)   Wykonanie instalacji technologii urządzeń kotłowni szkoleniowej
w Pracowni szkoleniowej kotłów c.o.
funkcjonującej w ramach Centrum Szkoleniowym Nowoczesnych Technik Grzewczych współpracujących z systemem solarnym oraz dostawa imontaż wyposażenia dodatkowego do ww. pracowni;

2)   Wykonanie instalacji chłodzenia źródła zimnej wody na potrzeby chłodzenia termostatu oraz sztucznego zimnego słońca celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nabytego przez Zamawiającego laboratorium stacjonarnego (wewnętrznego) do testowania kolektorów  i systemów słonecznych;

3)   Dostawa i montaż elementów stolarki aluminiowej przeszklonej pod zabudowę ściany szklanej w pomieszczeniu hali produkcyjno – laboratoryjnej;

Numer ogłoszenia: 126242 – 2012

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8
 10. Załącznik nr 9
 11. Załącznik nr 10
 12. Załącznik nr 11

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27 kwietnia 2012 r.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty