1. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania; 2. Dostawa urządzeń sieciowych; 3. Dostawa terminali; 4. Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do pracowni szkoleniowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1) przekazane do Dz. Urz. UE w dniu 16 grudnia 2013 r.;

2) opublikowane w BZP w dniu 16 grudnia 2013 r. pod numerem 520284 – 2013.

Informacja o wyborze oferty na zakres IV oraz unieważnienie zakresu II i III 

Informacja o zawarciu umowy dla zakresu IV 

Informacja o unieważnieniu postępowania dla zakresu I

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8
 10. Załącznik nr 9
 11. Załącznik nr 10
 12. Załącznik nr 11

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.12.2013 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21.12.2013

Answer to the query 21.12.2013