Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie – badania strategiczne NCBiR

ozeZadanie badawcze realizowane było w ramach strategicznego projektu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”. Prowadziły je podmioty skupione w konsorcjum naukowo-przemysłowym – Politechnika Śląska (lider), Uniwersytet Śląski, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Celem badań było opracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania  odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach.

W ramach projektu przeprowadzono analizę wielokryterialna. Ustalano dobór technologii i OZE właściwych dla warunków środowiskowych danego terenu, określonego typu budynków (zarówno wolnostojących obiektów mieszkalnych, jak i zespołów budynków czy biurowców), mając na względzie jak najkorzystniejszą stronę finansową inwestycji.
Efektem końcowym 3-letnich badań są 2 elementy. Po pierwsze, program komputerowy do oceny wpływu struktury budynku na zapotrzebowanie energii i możliwość wykorzystania OZE. Po drugie, publikacja z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania OZE.  Oba mają pomóc w realizacji pakietu energetycznego 3×20, który wymaga między innymi, by do 2020 roku 15% energii w Polsce pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Projekt śląskiego konsorcjum powstał latem 2009 roku. Pracami nad jego stworzeniem kierował profesor Joachim Kozioł z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.

Zadanie badawcze dotyczące wykorzystania OZE w budownictwie było realizowane w

Czas realizacji: od 01 maja 2010 do 30 września 2013 r.

Dofinansowanie ze środków NCBiR 2 etapów wynosi 320 000 PLN
Wkład własny 80 000 PLN
Dofinansowanie całego zadania: 5 920 000 PLN)
Całkowita wartość projektu to 6 mln zł.