Utworzenie Parku Przemysłowego

„Utworzenie Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” w Katowicach i Chełmie Śląskim” w ramach  działania 1.3 SPO-WKP   Nr WKP_1/1.3/2/2005/43/128/U.

Zasadnicza część Parku Przemysłowego zlokalizowana jest w Katowicach – Ligocie na terenach poprzemysłowych, na których znajdują się zdegradowane obiekty. Dzięki realizacji projektu w katowickiej części przywrócono „do życia” 7 budynków oraz powstały 2 nowe, natomiast w Chełmie Śląskim wybudowany został od podstaw jeden nowy obiekt.

Wartość projektu: 69.977.410,64 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:   33.749.999,50 PLN

Projekt w realizacji: od maja 2005 r. do czerwca 2008 r.