Usługi doradcze

„Usługi doradcze na potrzeby Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” Katowice” w ramach działania 1.3 SPO-WKP  Nr WKP_1/1.3/1/2006/56/186/U.

Głównym celem projektu było świadczenie usług doradczych dla spółki zarządzającej Parkiem Przemysłowym „Euro-Centrum” Katowice w celu wykreowania Parku jako nowoczesnego kompleksu świadczącego usługi infrastrukturalne i doradcze na rzecz MSP powstających na terenie Górnego Śląska w wyniku restrukturyzacji tradycyjnych sektorów przemysłowych.

Wartość projektu: 915.615,00 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 602 250,00 PLN

Projekt w realizacji: od października 2007 r. do października 2008 r.

unia_dla_przesiebiorczych