„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powołanie Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest jednym z rezultatów projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” prowadzonego w latach 2011-2013.Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została powołana 13 marca 2013r., aby stworzyć przestrzeń komunikacji i współpracy, a także wymiany danych, pomiędzy środowiskami przedsiębiorstw i naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Celem utworzenia Sieci jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu i zbudowanie przewagi konkurencyjnej województwa śląskiego, która będzie oparta na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Efekty realizacji projektu pozwolą na zdiagnozowanie barier oraz szans w tworzeniu partnerstwa pomiędzy sektorem nauki, samorządu i biznesu. Projekt będzie wykorzystywany przez Zarząd Województwa Śląskiego w podejmowaniu decyzji przy tworzeniu zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz w diagnozowaniu obecnego stanu i potencjału inteligentnych specjalizacji wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez działania Obserwatoriów Specjalistycznych w obszarach technologii dla ochrony środowiska, ICT, medycyny i technologii medycznych oraz energetyki, za którą odpowiedzialny jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.

Liderem projektu jest: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerami projektu są: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach; Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;

Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości Rozwoju sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi; Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Wartość projektu:4 967 045, 58 zł

Poziom dofinansowania:100%

Czas realizacji: od września 2013 do września 2015

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego.

PASEK LOGOTYPÓW NR 2