Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach

Projekt „Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość” Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”.

Liderem projektu jest: Euro-Centrum S.A.

Partnerem projektu jest:  Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 6 000 044, 70 zł

Poziom dofinansowania: 50%

Czas realizacji: od lipiec 2013 do luty 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

ue