Energia na start

Projekt „Energia na start” był realizowany w ramach programu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Celem projektu było podnoszenie kwalifikacji młodych i pomysłowych osób, zwłaszcza tych, których zainteresowania wiążą się z efektywnym wykorzystywaniem energii w budynkach.

W ramach projektu organizowano specjalistyczne szkolenia z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości . Drugim elementem  były wyjazdy na targi sektora energetycznego w kraju i za granicą. Tam uczestnicy mieli okazję nawiązać kontakty biznesowe, zaprezentować i sprzedać swój innowacyjny pomysł lub ofertę własnej firmy.

Wartość projektu: 753 312 PLN
Wysokość dofinansowania z MNiSW: 677 980 PLN
Czas realizacji: styczeń 2009 – 2010

www.energianastart.pl

mnisw---z-herbem