Budynek Innowacyjny

„Budynek Innowacyjny – model wykorzystania technologii energooszczędnych – rozbudowa Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” w ramach działania 1.3 SPO-WKP Nr WKP_1/1.3/1/2006/55/185/U.

Wychodząc naprzeciw polityce energetycznej Unii Europejskiej i naszego kraju Park Przemysłowy „Euro-Centrum” stworzył budynek, w którym swoją siedzibę mają firmy zajmujące się poszanowaniem energii, zaś obiekt ten jest przykładem zastosowania innowacyjnych technologii energooszczędnych. Inwestycja ta została podjęta we współpracy z partnerem austriackim. Rozwiązanie w Katowicach jest bliźniaczą inwestycją zakończoną w maju 2008 roku w miejscowości Weiz w Austrii.

Wartość projektu: 15 980 695,37 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 8 153 239,69 PLN

Projekt w realizacji: od lutego 2007 r. do listopada 2008 r.

unia_dla_przesiebiorczych