W PNT Euro-Centrum otwarto Punkt Obsługi Przedsiębiorcy

W PNT Euro-Centrum otwarto Punkt Obsługi Przedsiębiorcy

o1 sierpnia 2022 Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. otworzyła swoje przedstawicielstwo w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. Będzie tu prowadzić Punkt Obsługi Przedsiębiorcy. Z jego pomocą menedżerowie ze Śląska mogą ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla swoich firm oraz pracowników.

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy będzie działał przy ulicy Ligockiej 103 w Katowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Biuro Agencji znajdzie się w budynku pasywnym nr 8.

Głównym zadaniem katowickiego oddziału ARR S.A. będzie obsługa projektu pt. ”Operator Wsparcia Finansowego MSP w Województwie śląskim”, w ramach którego udzielane jest wsparcie finansowe na szkolenia i doradztwo dla firm.

Na zasadach programu dofinasowaniem obejmowane są usługi mające na celu podniesienie wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. W zakresie szczegółowych usług, na które udzielane jest wsparcie znajdują się m.in.: szkolenia, kursy zawodowe, e-learning, a także doradztwo zawodowe, coaching czy mentoring. Dofinansowanie może wynieść nawet do 80% kosztów usługi.  

O grant mogą się ubiegać mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę  na obszarze województwa śląskiego. Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana dla jednego przedsiębiorstwa, wynosi: 100.000,00 zł.  Maksymalna średnia kwota dofinansowania przypadającego na jednego pracownika wynosi – 7.500,00 zł. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstw.

W ramach świadczonego wsparcia dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług rozwojowych ( BUR), czyli internetowej bazy prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ( PARP).

Szczegółowe zasady uczestnictwa w programie oraz dokumenty dotyczące projektu można znaleźć na stronach:

https://uslugirozwojowe.par.pgov.pl

www.psf3.pl

KONTAKT: PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

tel. 508 – 400-460
e-mail: katowice@psf3.pl