Park pomoże w poszukiwaniu zaginionych dzieci!

Park pomoże w poszukiwaniu zaginionych dzieci!

Dziś w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum podczas konferencji naukowej pt. „Poszukiwanie Osób Zaginionych” doszło do ważnego porozumienia z Komendą Główną Policji, dzięki któremu Park włączył się w system poszukiwawczy „Child Alert” i udostępnił telebim na Ligockiej do rozpowszechniania wizerunku zaginionych dzieci i młodych osób.

Porozumienie w ważnej sprawie

Jeszcze na samym początku konferencji zwrócono uwagę na fakt, iż nie odbywa się ona w katowickim Parku przypadkowo. To właśnie w tym miejscu doszło do istotnego i pierwszego takiego porozumienia pomiędzy Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum a Komendą Główną Policji w sprawie przystąpienia Parku do programu Child Alert. Jest to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionej osoby do jak największej grupy odbiorców za pośrednictwem dostępnych mediów. Program powstał, aby skutecznie i szybko odnaleźć młodych ludzi głównie dzieci i nastolatków. Park będzie wyświetlał wizerunek zaginionych osób na własnym ekranie LED przy ruchliwym rondzie Nikoli Tesli w Katowicach u zbiegu ulic Ligockiej i Załęskiej. Porozumienie w czasie konferencji podpisali młodszy inspektor Mirosław Domański, Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Roman Trzaskalik, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Frekwencja dopisywała!

Prawie 200 osób reprezentujących służby mundurowe uczestniczyło w konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Szkołę Policji w Katowicach, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Itaka, Marka Wójcika – Posła na Sejm, Przewodniczącego Komisji do Spraw Wewnętrznych oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, który był zarazem gospodarzem konferencji.

Konferencja zorganizowana została w odpowiedzi na rosnący problem osób zaginionych w Polsce. W ubiegłym roku odnotowano około 20 tysięcy takich zgłoszeń. Konferencję otworzył i poprowadził Marek Wójcik Poseł na Sejm, Przewodniczący Komisji do Spraw Wewnętrznych. Wśród gości honorowych znalazła się Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, która zwróciła uwagę na to, iż jest to trudny społecznie problem, w którym ofiarami coraz częściej padają dzieci. Minister wyraziła także uznanie dla inicjatyw, takich jak porozumienie w sprawie Child Alert, które przyczyniają się do wykorzystywania nowych narzędzi i możliwości poszukiwania zaginionych. Zgromadzonych następnie powitali nadinsp. Jarosław Szymczyk, Śląski Komendant Wojewódzki Policji oraz insp. Jarosław Kaleta, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, którzy wspólnie podkreślili jak ważną rolę pełni współpraca różnych jednostek mundurowych (a teraz także i biznesowych) w akcjach poszukiwawczych. Roman Trzaskalik, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, podkreślił, iż ma nadzieję, że Park, będąc partnerem systemu Child Alert, przyczyni się nie tylko do sukcesu samych akcji, ale i do wzmocnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, którą można realizować na wielu płaszczyznach.

Wśród tematów poruszanych w czasie konferencji znalazły się m.in. zmiany formalno-prawne dotyczące poszukiwania osób zaginionych, psychologiczne potrzeby rodzin w sytuacji zaginięcia bliskich na bazie doświadczeń Fundacji ITAKA, działanie specjalistycznych grup poszukiwawczych takich jak PSP w Jastrzębiu Zdroju, wymiana informacji o zaginionych – przykład placówki w Chotebuz oraz szkolenia zawodowe w zakresie poszukiwania zaginionych.

Pokaz możliwości poszukiwawczych na żywo!

Równolegle do odbywającej się konferencji tuż obok budynku trwał pokaz możliwości Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań. Można było zobaczyć specjalistyczny sprzęt jakim Centrum dysponuje (np. drony do poszukiwań) i dowiedzieć się więcej na temat poszukiwania zaginionych przez grupę poszukiwawczą wraz z psami służbowymi (rasy labrador) Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju. Na wystawie nie zabrakło oczywiście samych czworonogów, które prezentowały swoje umiejętności.