Wsparcie finansowe

W światowych i europejskich rankingach Polska wciąż znajduje się na dalekich miejscach pod względem innowacyjności gospodarki. Powodem tego nie jest brak pomysłów na nowoczesne technologie, ale problem z pozyskiwaniem środków na ich dofinansowanie, niedostateczna wiedza na temat komercjalizacji wynalazków, a przy tym niewielka ilość instytucji, które mogą wesprzeć początkujących przedsiębiorców.

Realizacja innowacyjnych przedsięwzięć jest ściśle powiązana z koniecznością ponoszenia nakładów inwestycyjnych, począwszy od weryfikacji technologii, poprzez jej dopracowanie, aż po komercjalizację. Dzięki działaniu  3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka możemy wspomagać nowatorskie inicjatywy nie tylko naszym zapleczem doradczym, ale również zaoferować im realne wsparcie kapitałowe.

Obecnie realizowany jest projekt, który wspiera młodych przedsiębiorców w branżach nowoczesnych technologii: „Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum”

Wcześniej Park Naukowo-Technologiczny pomógł utworzyć 12 innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach projektu: „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”.

baner kde
logo akcelerator