Parkingi

Nasi najemcy mają do dyspozycji zamknięty teren parkingowy Euro-Centrum, który składa się z 9 stref abonamentowych oraz przestrzeni dla gości zlokalizowanej obok budynku nr 7 . Parking jest objęty całodobowym nadzorem służb ochrony. Lokatorzy Parku mogą korzystać z indywidualnych, wyodrębnionych miejsc parkingowych w uzgodnionych lokalizacjach. Koszt parkingu dla najemcy w przypadku najmu lokalu biurowego wynosi 150 zł netto/miesiąc.

Klienci zewnętrzni wjeżdżający na teren Parku pobierają bilet, który przed wyjazdem należy opłacić w parkomacie usytuowanym tuż przy strefie dla gości lub w punkcie informacyjnym. Pierwsze 15 minut postoju jest bezpłatne.

Warunki korzystania z parkingu oraz cennik opłat określa Regulamin.

Uwaga!!!
Lokatorzy budynku nr 10

Ze względu na specyfikę  systemu wjazdu do budynku nr 10, wprowadziliśmy odrębny Regulamin i zasady korzystania z tej strefy parkingowej. Obowiązują WYŁĄCZNIE dla użytkowników wjazdu w rejonie budynku nr 10, obsługiwanego na piloty.

Osoba do kontaktu:
Ireneusz Kozioł
tel. +48 32 251 74 78  wew. 123
kom. +48 605 600 629
i.koziol@euro-centrum.com.pl

Do pobrania:

Euro-Centrum
Regulamin
Cennik opłat
Plan parkingu (pdf)
Oświadczenie

Dojazd do budynku nr 10
Regulamin
Cennik opłat
Plan parkingu (pdf)

parking_1