OFERTA NA KUPNO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁKI GAME CODE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

[komunikat Oferenta]  

 1. Nazwa, adres i dane kontaktowe Oferenta

Nazwa: Game Code Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
Siedziba: Katowice przy ulicy Ligockiej 103 
Dane kontaktowe: info@incuvo.com oraz kontakt@euro-centrum.com.pl

Ofertę składają w imieniu Spółki Likwidatorzy, ustanowieni przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

 1. Przedmiot oferty sprzedaży

Przedmiotem oferty sprzedaży są następujące wartości niematerialne i prawne traktowane łącznie:

 1. System Game Code Lab.

System „Game Code Lab” to wieloplatformowe oprogramowanie do wspomagania nauki programowania dla dzieci przy użyciu wizualnego języka programowania, na który składają się:

 1. Wizualny język programowania
 2. Umożliwiający tworzenie programów w sposób wizualny
 3. dostosowany do urządzeń mobilnych, z przystosowaniem dla potrzeb dzieci,
 4. wprowadzający użytkowników (dzieci) do zagadnień bardziej zaawansowanych języków programowania
 5. ukierunkowany na tworzenie gier
 6. Moduł kliencki
 7. tworzenie własnych gier z wykorzystaniem wizualnego języka programowania
 8. dzielenie się grami z innymi użytkownikami w ramach platformy przetwarzania w chmurze
 9. funkcje społecznościowe, pozwalające na przeglądanie, polubienie, komentowanie stworzonych przez innych użytkowników gier
 10. zarządzanie stworzonymi grami
 11. dostęp do zestawu zadań podzielonych na moduły, służący do nauki podstaw programowania z wykorzystaniem wizualnego języka programowania
 12. elementy gamifikacyjne skłaniające użytkownika do regularnego korzystania z aplikacji, mające na celu zwiększenie retencji użytkowników
 13. Moduł serwerowy
  1. przechowywanie opublikowanych gier i kodu na platformie przetwarzania w chmurze;
  2. moduł administratora pozwalający na zarządzanie przechowywaną zawartością.

Produkt posiada następujące funkcjonalności:

 1. interfejs zaprojektowany specjalnie pod kątem fizycznych możliwości dzieci w okresie wczesnoszkolnym;
 2. adaptację wizualnego języka programowania – zgodnie z trendami edukacji
  w dziedzinie algorytmiki, programowania oraz logiki, nakierunkowany na wspomaganie procesu projektowania gry komputerowej;
 3. wykorzystanie dostępnej oprawy multimedialnej (kolorystyka, grafika, muzyka, dźwięk) na potrzeby oraz świadomość dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

Produkt został zaprojektowany w formie wieloplatformowego oprogramowania, możliwego do kompilacji na platformy urządzeń mobilnych i komputerów osobistych. Aplikacja opracowana jako gra komputerowa, zakłada udostępnienie metod i narzędzi zdobywania wiedzy i umiejętności, aby dzieci już na etapie wczesnoszkolnym, czyli w pierwszych klasach szkoły podstawowej, miały możliwość rozwijać umiejętności zwiększające ich szanse na kolejnych etapach nauki. Kluczowym elementem gry jest wizualny język do nauki programowania, który poprzez zabawę i ćwiczenia jednocześnie pozwala poznawać koncepcje informatyczne i elementy logiki, a przez to rozwija umiejętność kreatywnego myślenia.

 1. Licencja na korzystanie z silnika „Createrria”.

Licencja na korzystanie z silnika „Createrria”, nabyta przez Game Code Lab sp. z o.o. (dalej „GCL”) na podstawie umowy z dnia 08.01.2018 r. zawartej pomiędzy INCUVO S.A. (dalej „INCUVO”) a Game Code Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie przedmiotowej Umowy INCVUO udziela GCL niewyłącznej licencji, na korzystanie z Systemu, na czas trwania Umowy, na terytorium całego świata. Uprawnienia z Licencji, o której mowa powyżej, obejmują:

 1. wykorzystanie Systemu wyłącznie jako modułów i narzędzi frontendowych
  w celu tworzenia i rozwijania Produktów docelowych, w tym dokonywane dla tego celu czasowe lub trwałe zwielokrotnianie Systemu;
 2. komercyjne rozpowszechnianie pośród użytkowników końcowych Produktów docelowych.

„Createrria” jest mobilną platformą do prowadzenia gry indywidualnie lub wielu osób oraz tworzenia gier na bazie wieloplatformowej infrastruktury serwerowej. Technologia „Createrri” stanowi punkt wyjścia do opracowania projektowanego produktu.

 1. Licencja na korzystanie z platformy serwerowej „Spine”

Na podstawie Umowy z dnia 08.01.2018 r. INCUVO udzieliło GCL niewyłącznej licencji, na korzystanie z Systemu Spine, na czas trwania Umowy, na terytorium całego świata. Uprawnienia z Licencji, obejmują:

 1. wykorzystanie Systemu wyłącznie jako modułów i narzędzi backendowych
  w celu tworzenia i rozwijania Produktów docelowych, w tym dokonywane dla tego celu czasowe lub trwałe zwielokrotnianie Systemu;
 2. komercyjne rozpowszechnianie pośród użytkowników końcowych Produktów docelowych.

Platforma serwerowa „SPINE” jest technologią przeznaczoną dla programistów wieloosobowych gier mobilnych, wspierającą rozwój gier zakładających tworzenie i współdzielenie treści przez użytkowników końcowych, czyli graczy (ang. user generated content). Technologia umożliwia łatwe prototypowanie, tworzenie i publikowanie gier zakładających współtworzenie i współdzielenie elementów gry przez samych graczy, pomiędzy różnymi platformami mobilnymi. SPINE umożliwi aplikacjom komunikowanie się pomiędzy platformami za pośrednictwem dedykowanego uniwersalnego protokołu komunikacji (API) opartego o architekturę REST. Dzięki SPINE API z platformy będą mogły korzystać dowolne aplikacje, nie tylko gry.

IV Cena za oferowane wartości niematerialne i prawne

Cena wartości niematerialnych i prawnych opisanych w pkt. II ppk. 1 – 3 wynosi 10.000 zł brutto. Cena do negocjacji