Zarząd

Roman Trzaskalik

Prezes Euro-Centrum S.A. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.

Z wykształcenia radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Studium Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzane przez niego firmy realizują szereg projektów inwestycyjnych (m.in. rewitalizacja terenów poprzemysłowych, budowa biurowca energooszczędnego i pasywnego, hali montażowo-magazynowej), technologicznych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych. Wcześniej uczestniczył w projektach związanych z transferem i komercjalizacją technologii, budowaniem klastrów i sektorowych sieci współpracy. Od 2007 roku kieruje pracami Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, które skupia obecnie 30 parków z całej Polski. Jest także jednym z założycieli Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES, któremu przewodzi od 2013 r.

Mirosław Bobrzyński

Wiceprezes Euro-Centrum S.A. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i Studium Bankowości i Finansów Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w spółkach zarządzających nieruchomościami oraz uczestniczył w projektach związanych z transferem i komercjalizacją technologii, budowaniem klastrów i sektorowych sieci współpracy. Jest także jednym ze współzałożycieli  Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES.

Paweł Podsiadło

Wiceprezes Euro-Centrum S.A. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o., Dyrektor ds. Informatyki i Innowacji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Informatyki i Automatyki. W latach 2008 – 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Wcześniej kierował także pracami Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach, Centrum Rozwoju Systemów Medycznych, Towarzystwa Finansowego Silesia oraz Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw. Jest współautorem wielu publikacji związanych z rozwojem przemysłu, transferem technologii  oraz systemami cyfrowymi i mikrokomputerowymi. Koordynował projekty realizowane dla Ministerstwa Gospodarki dotyczące m.in. rozwoju sektora MŚP. Współautor koncepcji działań proinnowacyjnych w wielu regionach, w tym w województwie śląskim.

Monika Dudzińska

Prokurent Euro-Centrum S.A., Dyrektor ds. Administracji w Euro-Centrum S.A. oraz w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o.

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami. Wcześniej pełniła funkcje kierownicze w Spółce Mieszkaniowej Katowice w Katowicach oraz w zarządach wspólnot mieszkaniowych.