Park Naukowo-Technologiczny

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny został założony w 2007 roku. Tak jak cała Grupa Euro-Centrum koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Jest miejscem spotkania biznesu z nauką.

baner pnt

Swoje cele realizuje poprzez zróżnicowane działania: oferując laboratoria  i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży, a także tworząc na terenie Parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii i otoczenia biznesu. Dodatkowo Park wspiera finansowo tworzenie firm technologicznych. Bada innowacyjne pomysły i następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki.

Budynek pasywny 2
Budynek pasywny
 

Zaplecze naukowe Parku zapewnia współpraca z ośrodkami badawczymi zlokalizowanymi głównie w południowej Polsce m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Instytutem Techniki Elektronowej w Warszawie.

Na terenie Parku te jednostki mają szansę komercjalizować swoje osiągnięcia dzięki partnerstwu z biznesem. Park wynajduje partnerów i animuje wspólne przedsięwzięcia naukowo-biznesowe jednostek skupionych w ramach  Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych.

budynki po kolei (15)
Przestrzeń budynku
 

Ważnym elementem dla Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego jest innowacyjny budynek pasywny nagrodzony europejską nagrodą Greeen Building przyznawaną dla najbardziej ekologicznych obiektów w Europie. Budynek stanowi przykład zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł oraz jej efektywnego gospodarowania w budynkach. Indywidualnie dobrane technologie sprawiają, że obiekt zużywa osiem razy mniej energii niż budynki tradycyjne. Następnym krokiem jest ukończenie niskoenergetycznej hali magazynowo-montażowej wraz z instalacją fotowoltaiczną, w której nowoczesne firmy będą mogły realizować swoje projekty lub rozwijać nowe linie produkcyjne.

Na terenie Parku działa też Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych, które powstało z myślą o instalatorach urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz producentach i przedsiębiorcach testujących materiały wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym. Centrum wyposażone jest w pracownie warsztatowe do prowadzenia szkoleń dla instalatorów kotłów grzewczych, pomp ciepła, systemów wentylacji oraz kolektorów i systemów słonecznych. W budynku tym mieści się też laboratorium z jedynym w Polsce stacjonarnym symulatorem promieniowania słonecznego (tzw. sztuczne słońce) do badania jakości i wytrzymałości systemów solarnych.

Pracownia warsztatowa kolektorów i systemów słonecznych
Stacjonarny Symulator Promieniowania Słonecznego
Powstanie i rozbudowa Parku są prowadzone w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.