Członkowie klastra

Przedsiębiorstwa:

Ośrodki badawczo-rozwojowe:

Instytucje otoczenia biznesu: