Klaster Technologii Energooszczędnych

Euro-Centrum Klaster Technologii Energooszczędnych to porozumienie firm, jednostek badawczo-rozwojowych, fundacji branżowych działających w sektorze technologii energooszczędnych i poszanowania energii w budynkach.

Przez realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów dąży do rozwoju branży w regionie oraz stworzenia jednolitej reprezentacji na rynkach zagranicznych.

Obecnie w Klastrze działa ponad 100 firm i instytucji z branży technologii energooszczędnych. Ze względu na przedmiot działalności wyodrębniono spośród nich pięć grup tematycznych:

  • architektura i planowanie
  • technologie i materiały budowlane
  • pompy ciepła
  • systemy solarne
  • IT i systemy sterowania

Dlaczego warto przystąpić do Klastra?

Przynależność do Klastra to dla jego członków wielorakie korzyści:

  • możliwość nawiązania kontaktu z nowymi partnerami ze środowiska biznesu lub nauki
  • okazja do prowadzenia wspólnych projektów komercyjnych i badawczych
  • inicjowanie i popularyzowanie nowych myśli, innowacji, technologii
  • dostęp do funduszy z Unii Europejskiej
  • szansa na wzmocnienie wizerunku na rynku krajowym i zagranicznym

Działalność Klastra została przebadana w ramach „Benchamarkingu klastrów w Polsce – 2010”, realizowanego przez firmę Deloitte na zlecenie PARP. W raporcie z badań wyróżniono katowicki Klaster za następujące dobre praktyki: tworzenie wspólnej oferty handlowej przez członków klastra, współpracę z uczelniami wyższymi oraz dobrą organizację pracy przez wydzielenie grup tematycznych.

Kontakt

Koordynator Klastra
Patryk Białas
tel. +48 32 783 43 25 wew. 225
email: p.bialas@euro-centrum.com.pl

 

czlonkowie

/>

Fotoogniwa
Kolektory