Minister Środowiska Maciej Grabowski w Parku!

Minister Środowiska Maciej Grabowski w Parku!

11 czerwca Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum miał przyjemność gościć przedstawicieli Ministerstwa Środowiska na czele z Ministrem Maciejem H. Grabowskim.

Wizyta w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum rozpoczęła się od zaprezentowania gościom krótkiego filmu w technologii 3D w sali multimedialnej, która stwarza warunki dźwięku i obrazu podobne do tych panujących w kinach. Film przedstawia działanie budynku pasywnego Parku Naukowo-Technologicznego oraz tłumaczy jak energia pozyskiwana ze słońca i wnętrza ziemi wpływa na efektywność energetyczną i funkcjonowanie obiektu. Pan Roman Trzaskalik oraz Pan Mirosław Bobrzyński, prezesi i założyciele Parku, przedstawili efekty wsparcia pozyskanego z funduszy unijnych, oprowadzając gości po laboratoriach budynku pasywnego, centrum szkoleniowym i laboratorium „sztucznego słońca”. Goście zwiedzili także wymiennikownie z sześcioma pompami ciepła, połączonymi z systemem stropów grzewczo-chłodzących i systemem sond geotermalnych. Praca tych urządzeń zastępuje tradycyjne ogrzewanie budynku. Z kolei przed obiektem, na fasadach oraz dachu znajdują się instalacje fotowoltaiczne odpowiedzialne za pozyskiwanie energii słonecznej i przetwarzanie jej w prąd elektryczny.

 Miejsca te nie mogłyby powstać, gdyby nie wsparcie projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii energooszczędnych w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.