Lubelscy studenci z wizytą w Parku

Lubelscy studenci z wizytą w Parku

W ramach odbywania ćwiczeń terenowych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, studenci drugiego roku kierunku Geografia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie, przybyli z wizytą studyjną do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Byli ciekawi profilu działalności tego miejsca oraz znaczenia inwestycji w urządzenia energooszczędne w dalszym rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. 

Spotkanie w Parku było częścią kilkudniowego pobytu grupy studentów na Śląsku, któremu towarzyszą odwiedziny w instytucjach zajmujących się rozwojem regionalnym i prowadzenie obserwacji nad kierunkiem zmian gospodarczych i społecznych, które mają miejsce w naszym regionie. 

Naszym gościom przedstawiliśmy historię i doświadczenia Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum z drogi do energooszczędności, rewitalizacji opustoszałego terenu poprzemysłowego i zagospodarowania go na potrzeby prowadzenia nowoczesnej przedsiębiorczości, zaprezentowaliśmy realizowane projekty i inicjatywy prośrodowiskowe oraz przedstawiliśmy profil naszych lokatorów. Zaprosiliśmy też na spacer po Parku z pokazem i omówieniem technologii zastosowanych w naszych energooszczędnych budynkach.