Kontakt

 

 

 

Euro-Centrum S.A.
Park Przemysłowy

ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. +48 32 251 74 78
Fax +48 32 250 47 85
sekretariat@euro-centrum.com.pl
Zespół Obsługi Inwestora:
Inwestorzy krajowi

Monika Dudzińska
Tel. +48 32 251 74 78 wew. 360
Mob. +48 607 643 890
m.dudzinska@euro-centrum.com.pl
 

 

Inwestorzy zagraniczni

Agnieszka Zięcina
Tel. +48 32 78 34 320
a.ziecina@euro-centrum.com.pl
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS
KRS 0000362515
NIP 634-25-47-029
REGON 240019580
Kapitał zakładowy: 14 948 380 zł w całości opłacony

Dział Administracji

Monika Dudzińska
Dyrektor ds. Administracji
tel. +48 32 251 74 78 wew. 360
kom. 607 643 890
email: m.dudzinska@euro-centrum.com.pl

Renata Stadnik
Dział Administracji
tel. +48 32 251 74 78 wew. 114
kom. 607 643 709
email: r.stadnik@euro-centrum.com.pl

 

Ireneusz Kozioł
Specjalista ds. Administracyjnych
tel. +48 32 251 74 78 wew. 123
kom. 605 600 629
email: i.koziol@euro-centrum.com.pl