Konferencja – Współpraca naukowców z przedsiębiorcami – 14 grudnia 2015

Konferencja – Współpraca naukowców z przedsiębiorcami – 14 grudnia 2015

14 grudnia w Parku Euro-Centrum odbyła się konferencja na temat współpracy naukowców z przedsiębiorcami organizowana przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Konferencję na temat efektywnych instrumentów wsparcia innowacji w perspektywie 2014-2020 otworzyła Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek, witając zgromadzonych przedsiębiorców i naukowców. Spotkanie składało się z dwóch części: krótkich wystąpień prelegentów oraz otwartej dyskusji.

Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opowiedziała o możliwościach wsparcia przedsiębiorców i naukowców w ramach projektu: „Przedsiębiorczość i innowacje w RPO WSL 2014-2020”. Taką możliwość stwarza m.in. przekwalifikowanie pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa i ich stały rozwój, czy powrót matek do pracy. A także rewitalizacja oraz przebudowanie infrastruktury (obiektów poprzemysłowych, powojskowych, czy PGR-owskich). Młodzi przedsiębiorcy mogą szukać wsparcia w różnych projektach wojewódzkich (tu dobrym przykładem jest projekt JESSICA), udając się do głównych punktów informacji (ul. Dąbrowskiego w Katowicach), Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Członek Rady Nadzorczej Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji, Witold Załęski, przedstawił prezentację na temat źródeł innowacji, obierając za tezę to, iż przedsiębiorcy rzadko współpracują z jednostkami naukowymi. Dla jej potwierdzenia przedstawił badania wykonane przez WYG-PSDB na grupie 1600 posiadaczy patentów w ciągu ostatnich 10 lat. Wynika z nich, iż tylko 23% patentów zostaje wdrożonych, reszta, czyli aż 77% produktów po opatentowaniu nie trafia na rynek. To dlatego definicją innowacji nie powinna być jedynie „nowość”, ale też „wartość”. Sam pomysł wg Witolda Załęskiego nie jest innowacją! Dopiero jego wdrożenie i komercjalizacja oraz wspomniana „wartość”  to gwarantuje. Prelegent wymienił także źródła innowacji wg P.F. Druckera, podając przykłady innowacyjnych spółek powstałych w bielskim Parku, m.in. firmę zajmującą się dronami, samolotami, specjalnymi prześcieradłami foliowymi, związane  z medycyną i opieką geriatryczną, czy  też tradycją ludową odkrywaną na nowo.

Z ostatniego wystąpienia dr inż. Małgorzaty Skibskiej-Zielińskiej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogliśmy się dowiedzieć czegoś więcej na temat współpracy nauki z biznesem w programach B+R+I realizowanych przez Centrum. Są to różnorodne programy o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, o charakterze strategicznym, sektorowym, operacyjnym, dotyczącym także wspólnych przedsięwzięć lub sektora obronności i bezpieczeństwa. Do takich programów należą m.in. GEKON, CuBR, Blue Gas, RiD, Innotech, Graf-Tech i wiele innych. Informacją zaskakującą było m.in. to, iż w większości przypadków to przedsiębiorca jest pomysłodawcą innowacji, nie jak mogłoby się wydawać naukowiec. Doktor podała także budżet na działania innowacyjne przeznaczony na rok 2016, który wyniesie aż 4.325 mld złotych.

Po krótkich wystąpieniach nastąpiła żywa dyskusja, w której udział wzięli oprócz zgromadzonych prelegentów także dr Piotr Kordel – broker Innowacji z Politechniki Śląskiej, Dariusz Laska – dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką z Uniwersytetu Śląskiego, Tomasz Zjawiony – wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Zbigniew Faruga – dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Monika Ptak –Kruszelnicka – kierownik Referatu Koordynacji EFS i Regionalnej Strategii Innowacji oraz Krzysztof Cygoń – kierownik Działu Technicznego PHU Technomex.

Konferencję poprowadził Wiceprezes Euro-Centrum, Paweł Podsiadło.

Fotorelacja na: http://pnt.euro-centrum.com.pl/aktualnosci/informacje/slaskie-stawia-na-innowacje-i-wspolprace