Energia na start

Projekt „Energia na start” był realizowany w ramach programu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Celem projektu było...

Nauka i Przemysł

Projekt „Rozwój kadr dla gospodarki opartej na wiedzy” zrealizowany został w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry zatrudnionej w instytucjach B+R, parkach technologicznych

Usługi doradcze

„Usługi doradcze na potrzeby Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” Katowice” w ramach działania 1.3 SPO-WKP  Nr WKP_1/1.3/1/2006/56/186/U. Głównym celem projektu było świadczenie usług doradczych dla spółki zarządzającej Parkiem...

Budynek Innowacyjny

„Budynek Innowacyjny – model wykorzystania technologii energooszczędnych – rozbudowa Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” w ramach działania 1.3 SPO-WKP Nr WKP_1/1.3/1/2006/55/185/U. Wychodząc naprzeciw polityce...

Utworzenie Parku Przemysłowego

„Utworzenie Parku Przemysłowego „Euro-Centrum” w Katowicach i Chełmie Śląskim” w ramach  działania 1.3 SPO-WKP   Nr WKP_1/1.3/2/2005/43/128/U. Zasadnicza część Parku Przemysłowego zlokalizowana jest w Katowicach – Ligocie...

Udział w wystawie EXPO 2010

Projekt  „Udział w wystawie EXPO 2010 w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

Audyt strategiczny przedsiębiorstwa

Projekt „Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa – nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” był realizowany w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt o charakterze...