Instalatorzy szkoleni w PNT uzyskują pierwsze certyfikaty od UDT! Gratulujemy!

Instalatorzy szkoleni w PNT uzyskują pierwsze certyfikaty od UDT! Gratulujemy!

Niezmiernie miło nam poinformować, że wszyscy uczestnicy szkolenia na „Instalatora pomp ciepła EUCERT” przeprowadzonego w akredytowanym ośrodku szkoleniowym – Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum 4 grudnia 2015 r. zdali egzamin na Certyfikowanego Instalatora OZE, który odbył się w Urzędzie Dozoru Technicznego w Katowicach!

Wraz z końcem września Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum stał się akredytowanym ośrodkiem, w którym prowadzone są szkolenia dla instalatorów urządzeń OZE, takich jak pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze, kotły i piece na biomasę. Dzięki temu kilkunastu uczestników grudniowego szkolenia mogło przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego. Z informacji pozyskanych od UDT wynika, że wszyscy uczestnicy, których szkolenie przeprowadzone było w Parku zdali egzamin! Tym samym mogą teraz ubiegać się o wydanie certyfikatu w zakresie instalowania pomp ciepła i wpis do rejestru certyfikowanych instalatorów OZE prowadzonego przez Prezesa UDT.

Status Certyfikowanego Instalatora OZE uprawnia do montażu instalacji OZE, będących przedmiotem dofinansowań z gmin i ogólnokrajowych programów na terenie całego kraju. Wymóg ten stosowany jest m.in. w programie „PROSUMENT”. Wykonawca mikroinstalacji OZE musi posiadać ważny  certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń (link do rejestru certyfikowanych instalatorów OZE) dla wniosków o dofinansowanie w zakresie kotłów na biomasę, pomp ciepła, słonecznych systemów grzewczych i systemów fotowoltaicznych, składanych po 1 stycznia 2016 r. ww. certyfikat jest obowiązkowy!

Serdecznie gratulujemy naszym uczestnikom i zapraszamy kolejnych, przyszłych instalatorów OZE na najbliższe szkolenie, które odbędzie się:

  • 21-22 stycznia 2016 r. (I blok) – Instalator pomp ciepła EUCERT
  • 04-06 lutego 2016 r. (II blok) – Instalator pomp ciepła EUCERT

Więcej na: http://pnt.euro-centrum.com.pl/oferta/szkolenia/